Fejlbehandlet og hvad nu

      Kommentarer lukket til Fejlbehandlet og hvad nu

Når og hvis man bliver behandlet forkert i det danske sundhedsvæsen, kan man få patienterstatning med hjælp fra en advokat. Der findes en særlig instans, som behandler den slags sager. Den kaldes for Patienterstatningen. Det er en institution, som er finansieret af hospitaler og sygehuse i Danmark.

Et kig i statistikkerne har fortalt mig, at ca. 30% af alle ansøgninger om patienterstatning godkendes. Det tyder på, at der sker en del fejlbehandlinger på de danske hospitaler og sygehuse. Er det, fordi lægerne og sygeplejerskerne er dårlige, eller er det, fordi de er under tidspres? Og er de under tidspres? På grund af offentlige nedskæringer i sundhedssektoren?
Det er der vist ikke nogen, der rigtigt kan svare præcist på.

Anmeldte skader stiger

Jeg fandt en statistik, som viser, at antallet af anmeldte skader er støt stigende. Ca. med 5% om året.

Antallet af skader, som vedrører kroppen, er meget højere end antallet af anmeldte skader, der vedrører psyken. Men der har været en stærk stigning i antallet af skader, der er anmeldt, og som vedrører psykiske skader. Fx fejlmedicinering.

Det, som faldt mig i øjnene, da jeg så statistikken, er, at de fleste skader først og fremmest vedrører behandling på offentlige hospitaler. Men mange sager vedrører også behandling hos privatpraktiserende speciallæger. Det er lidt skræmmende at tænke på. Men det bekræfter min mistanke: Nedskæringer i den offentlige sundhedssektor har ført til flere patientskader på de offentlige hospitaler, fordi personalet ikke er tilstrækkeligt, og samtidigt er det under tidspres. Det giver ulykker. Men at privatpraktiserende speciallæger også er skyld i et forholdsvist stort antal skader, overrasker mig.
Det får mig til at spørge, om deres uddannelse ikke er god nok? Eller har de bare været uheldige?

At tallet for alle anmeldte skader stiger med 5 procent årligt, kan hænge sammen med, at vi bliver ældre og ældre. Kynisk sagt: Den danske befolkning ældes, men holder sig i form og forlanger korrekt behandling. Chancen for, at vi skal behandles på hospitaler og hos læger forøges jo ældre vi bliver. Men her i vores tid, hvor man ikke anses for at være gammel, når man er 70, vil der naturligt opstå flere patientskader. Ingen tvivl om det. Vi er nemlig mange flere ældre, end vi var for blot 15 år siden.

Udtalelser

Det kan være grunden til, at en advokat i Odense udtalte sig ret uheldigt om et Universitetshospital. Der har de været ramt af mange erstatningssager i de sidste år. Han kom til at sige noget om inkompetence og den slags. Resultatet var, at hospitalet kom ind i en meget dårlig periode med meget dårlig omtale i medierne.
Når man ved lidt om hospitaler, så ved man, at der er virusser og bakterier på alle hospitaler, og det er ikke ualmindeligt, at patienter bliver ramt af sygdomme, mens de er i behandling på hospitalet. Det er der ikke noget nyt i, men omtalen har i den grad skadet almindelige menneskers tillid til hospitalssystemet. Og det er synd. Lægerne er kompetente. Sygeplejerskerne er også kompetente, ligesom resten af personalet er. Det er vist mere et spørgsmål om uvidenhed. Heldigvis så kommer hospitalet igennem den dårlige periode. Der skal bare gå lidt tid.