Uden en ansættelseskontrakt kan du komme i problemer

      Kommentarer lukket til Uden en ansættelseskontrakt kan du komme i problemer

Arbejdsmarkedet har i de sidste år været en smule spændende. Virksomhederne har siden krisen ikke haft plads til helt så mange ansatte, men det er ved at ændre sig nu.

Så fra hvor man før havde ret store fyringer, så er man nu langsomt begyndt at bløde op, så der kan komme nyt blod ind i systemet og man kan få ansat nogle flere.

Det betyder, at der er en masse chefer, direktører, butikschefer osv. derude, som skal til at ansætte en masse nyt personale. Og det bringer selvfølgelig også en masse papirarbejde med sig, hvis det hele skal være i orden. En af de ting er ansættelseskontrakter. Stort set lige meget hvor du arbejder, så har du sandsynligvis en ansættelseskontrakt – også selvom det er 30 år siden du blev ansat.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

For at forstår hvor vigtig sådan en kontrakt er, så skal man først helt konkret forstå hvad en ansættelseskontrakt er. Den kan nemlig bestå af mange ting og den ser meget forskellige ud afhængig af virksomheden der ansætter og den funktion som den ansatte skal udfylde.

Kort sagt, så er kontrakten en aftale mellem dig og din arbejdsgiver eller dig og din ansatte om hvilket slags arbejde der skal udføres, hvornår, hvor længe, hvordan og hvor meget man får i løn, ferie, weekend og så videre.

En sådan kontrakt indeholde først og fremmest en masse generelle ting. Det er arbejdsgiverens navn, lønmodtagerens navn, hvilken virksomhed og hvor den ligger, hvor man skal arbejde og så videre. Meget generelt og overordnet. Derefter følger den mere interessante del som handler om de specifikke forhold. Det er først og fremmest hvad arbejdet går ud på. Derudover er det f.eks. opsigelsesvilkår, hvilke rettigheder den ansatte har i forhold til ferie, hvordan lønnen hænger sammen med overarbejde, provision, tillæg osv.

Disse forhold er meget afhængige af den specifikke situation, men i mange tilfælde så kan det lade sig gøre at forhandle om disse punkter. Det kan f.eks. være du gerne vil arbejde hjemme, men du så får en smule mindre i løn. Måske vil du gerne have mere i løn, men bliver så også tildelt flere ansvarsområder. Sådan er der mange forskellige facetter i en forhandling.

Hvorfor er min ansættelseskontrakt vigtig?

Nu hvor de overordnede træk i kontrakten er ridset op, så kan man nu også godt forstå hvorfor den er så vigtig. For hvis der opstår nogen form for problemer, så vil det altid være i kontrakten man tager udgangspunkt. Hvis du hævder at du får for lidt i løn, så vil man se på den aftale der blev lavet ved ansættelsen. Hvis du mener, at du laver ting, som du ikke har lyst til, så kan man se i kontrakten om det var noget du skrev under på at lave.

En ansættelseskontrakt er et juridisk dokument som binder både arbejdsgiver og lønmodtager. Det er smart, for det sikrer at lønmodtageren får de rettigheder de har bedt om og sikrer at arbejdsgiveren får den arbejdskraft han har brug for.

Hvorfor er en personalehåndbog vigtig?

Der er mange grunde til at en personalehåndbog er vigtig, men den vigtigste er, at man får medarbejdere der alle tager udgangspunkt i den samme ting. Alle kender reglerne og alle kender værdierne. Man får altså en samlet front og noget som man har til fælles som medarbejder. Derudover sparer man også tid på spørgsmål og lignende.