Trådløst internet sikkerhed

      Kommentarer lukket til Trådløst internet sikkerhed

Den trådløse internet sikkerhed, er mere på folks læber end nogensinde før. Det er efterhånden ved at være en daglig begivenhed, at nogen har været udsat for netværksindtrængning, af uvedkommende. Men hvad kan man gøre for at forhindre dette?

Det kan have fatale konsekvenser, hvis du ikke har sikret dit trådløse netværk. Ikke nok med at din nabo kan se hvad du foretager dig på nettet, men der kan på dine vegne blive downloadet ulovligheder, som musik, film og endnu værre.

Der er dog ingen grund til frustrationer, det er nemt og hurtigt at få styr over sikkerheden.

Det er sådan, at det trådløse netværk adskiller sig meget fra det kabel-drevne netværk. Det betyder at når datatrafikken sendes af sted, stopper den ikke ved husets fire vægge, men fortsætter derimod ud, i en usynlig sky af radiobølger der gør, at andre kan kigge dig over skulderen, hvis ikke du er sikret tilstrækkeligt.

Hvordan sikre jeg mit trådløse netværk?

Det man som forbruger skal gøre for at sikre sig, er at kode al sin kommunikation til verden udenfor. Der gøres ved såkaldt kryptering. Denne gør at alt hvad der sker på dit netværk, bliver uforståeligt udefraset. Kryptering gør tilligemed, at uvedkommende ikke kan koble sig på dit netværk, for derigennem at misbruge det.

Ved køb af trådløst netværk, er det som regel sådan at alle indstillinger fremstår som værende standart. Det vil sige, at dit net på nem vis er tilgængeligt for folk der her kendskab til leverandøren.

Her følger nogle gode, grundlæggende råd til sikring af dit trådløse netværk:

  1. Password; Sørg for at skifte standart kodeordet til din router. Vælg et kodeord der er svært gætbart, det vil altså sige, at det gerne må være noget andet, end børnene eller for den sags skyld hundens navn.
  2. Netværkets navn; Dit netværk har som udgangspunkt et standartnavn. Navnet gør dit netværk lokaliserbart, når det el og mærke er inden for rækkevidde. Dette skal dog skiftes, da det efterlader for mange informationer om dit netværk, og dermed dine oplysninger.
  3. Skjul dig; Eller rettere sagt, dit netværksnavn. Denne funktion tillader de fleste trådløse netværk, at aktivere, eller deaktivere om man vil. På denne måde er den eneste mulighed, at uvedkommende enten kender dit netværksnavn, eller kan gætte sig til det.
  4. Kryptering; Alt trådløst netværk bør være i stand til, at kunne foretage kryptering. Er dette ikke aktiveret er det muligt for andre, at få et dybt indblik i al din foretagen på nettet, som for eksempel koder til netbank. Derved må denne funktion anses for, at være den klart vigtigste aktivitet at opretholde.

De to krypteringsformer

WEP – Wired Equivalent Privacy. Dette er den gamle metode, som af mange eksperter betegnes som håbløs usikker. WEP’s svaghed ligger i, at de bruger værktøjer, der er frit tilgængelige på nettet. Denne enhed ligger desværre som standart, på mange ældre computere, og giver derved ikke den nødvendige sikkerhed. Det er konstaterbart, at vis man besidder evnen, hvor i ligger at ”aflytte” et trådløst netværk, vil det være en smal sag at knække WEP.

WPA – Wi-Fi protected access. Denne anses for, værende enormt sikker. Koden der er angivet i forbindelse med WPA, kan være et vilkårligt ord på mellem 8 og 63 tegn. Så det berømte ”brute force” angreb, hvor udefrakommende prøver en masse koder, i håb om at ramme noget rigtigt, må siges at være noget nær det umulige.

Tag sikkerhedskopier og back op af din harddisk!

Det kan konstateres at internetsikkerhed, desværre er en nødvendighed i dagens Danmark. Men også at det desværre er meget svært, at yde den fornødne sikkerhed. Rådene ovenfor er dog essentielle, og kan hjælpe dig et godt stykke af vejen. Faktum er bare, at hvis udefrakommende vil ind på et netværk, ja så kommer de det nok også. Ekspertisen til at kunne således, er i hvert fald tilegnelig.