Hvad er en arbejdsskade?

      Kommentarer lukket til Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade defineres som en personskade, der er indtruffet på din arbejdsplads. Det kan være, at du er faldet ned fra et stillads på byggepladsen og har brækket et ben. Det kan være, at du har arbejdet meget intensivt foran en skærm, og du nu har fået en musearm, som bevirker, at du ikke kan bruge din arm. Der findes rigtigt mange forskellige arbejdsskader. Naturligvis har din arbejdsgiver en forsikring, som vil kunne dække udgifterne til både behandling, genoptræning og den erstatning, du har krav på. Det er lovpligtigt, at arbejdsgivere tegner arbejdsskadeforsikring.

Få juridisk hjælp

Men det kan være meget besværligt at få arbejdsskade erstatning. Derfor vil det bedste, du kan gøre, være at kontakte en erfaren arbejdsskadeadvokat. En arbejdsskadeadvokat kan nemlig sikre, at du får den størst mulige erstatning. Og det skal du have. Du har arbejdet for din arbejdsgiver i en del år, og det er kun rimeligt, at erstatningen bliver af en størrelse, der sikrer, at du og din familie ikke skal lide, fordi du måske ikke kommer tilbage til fuld arbejdsevne igen.

Din økonomi skal sikres. Og her er det, at advokaten vil være ret god at have ved din side. Han vil nemlig ikke kun kunne fremsætte krav om erstatning for de omkostninger som ulykken allerede har afstedkommet. Han vil også kunne fremsætte krav om erstatning for den del af din økonomi, som du måske vil miste, fordi du har helt eller delvist tabt din arbejdsevne.

Erstatningskravets størrelse

Det erstatningskrav, som skal fremsættes til din arbejdsgivers forsikringsselskab, handler derfor også om din fremtid. Kan du ikke længere varetage dit job, når du er kommet dig over skaden, så kan det være, at du skal omskoles, så du kan få et andet job. Det kan koste penge. Og det kan også betyde, at du må se frem til, at din løn ikke vil komme op på det niveau, som den var på inden arbejdsulykken. Det skal også tænkes med ind i kravet om erstatning. Det kan også sagtens være tilfældet, at du skal i videre behandling, som kan være ret dyr. Det kan være, at du skal til psykolog, fordi du har udviklet angst efter ulykken. Det er slet ikke ualmindeligt. En psykolog er ikke helt billig. Og som bekendt, så mangler de offentlige psykologtjenester personale. For at undgå ventetid må du derfor gå til en privatpraktiserende psykolog. Det er en omkostning, som du også skal have erstatning for.

Mange aspekter i arbejdsskader

Ja, der er mange aspekter i sager om arbejdsskader, der skal med ind i erstatningskravet. Det handler om ’fortiden’ – altså fra det tidspunkt hvor ulykken indtraf og til nu. Det handler om din fremtid – både den økonomiske sikring, udgifter til fortsat behandling, eventuel omskoling og andre udgifter, der måtte kunne komme på tale – fx ændringer i din bolig, hvis du bliver tvunget til at sidde i rullestol resten af dit liv. Og ja, det handler også om konsekvenserne, som din arbejdsskade vil få for din familie. Det kan jo være en kæmpe omvæltning for en velfungerende familie lige pludseligt at få ændret sit liv, fordi du kom ud for en ulykke på din arbejdsplads.